Logboek

Voor bedrijven die aan eisen voor bijvoorbeeld voedselveiligheid moeten voldoen, is er vaak de eis dat er een logboek wordt bijgehouden. In het geval van ongediertebestrijding is dit ook het geval. Als u de zorg voor ongediertebestrijding uitbesteedt, kan dit ook in combinatie met het bijhouden van een logboek. Dit kan een papierenversie zijn die continu aanwezig is op het bedrijf, of een digitale versie waarbij de klant kan inloggen en het logboek op een PC kan bekijken. Ook tijdens een audit van een controlerende instantie kan op deze manier de uitvoering van de ongediertebestrijding digitaal worden gecontroleerd.

In beide versies van het logboek staan o.a.:

  • datums van controle bezoeken.
  • welk ongedierte bestreden wordt.
  • hoe dit wordt gedaan.
  • plattegrond van het bedrijf of ruimte.

Heeft u vragen? Neem contact met mij op!